GD Phần Lan

Đề cao tính ứng dụng

Đề cao tính ứng dụng

GD&TĐ - Rất ít bài tập về nhà và chỉ một lần kiểm tra duy nhất trong suốt cả thời gian học tập, đồng thời có thể mang bất cứ tài liệu nào vào phòng thi - Đó là cách GD ở Phần Lan. Bài viết sau đây giới thiệu một số đặc điểm trong dạy học môn Toán ở các trường phổ thông Phần Lan hiện nay.

Giáo dục Phần Lan: Góc nhìn từ bên trong

Giáo dục Phần Lan: Góc nhìn từ bên trong

GD&TĐ - Chúng ta thường xuyên nghe nói rằng mô hình GD Phần Lan là một trong những mô hình tốt nhất trên thế giới. Nếu đó là sự thật, vậy nền GD này mang lại cho người học những gì?