Bộ VH-TT&DL

Thêm 6 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 6 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

GD&TĐ - Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Quyết định số 3609/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đợt XXIV. Theo đó, 6 Di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này gồm: