Bộ Tư pháp

Mở dây hụi phải... khai báo

Mở dây hụi phải... khai báo

Bộ Tư pháp đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới về họ, hụi, biêu, phường nhằm khắc phục tình trạng vỡ hụi, bùng họ, gây thiệt hại cho người tham gia.

Tin tiêu điểm