Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

CPTPP chính thức có hiệu lực: Cơ hội và động lực 2019

CPTPP chính thức có hiệu lực: Cơ hội và động lực 2019

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực gần như cùng lúc với thời điểm bắt đầu năm 2019, không chỉ mở ra những cơ hội mới mà còn tạo thêm động lực để Việt Nam cải cách thể chế kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh.

Vì sao số doanh nghiệp chờ giải thể tăng cao?

Vì sao số doanh nghiệp chờ giải thể tăng cao?

GD&TĐ - Liên quan đến phát triển doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Gần đây doanh nghiệp tăng trưởng rất nhanh. Năm nay, chúng ta đang dự kiến là khoảng 130 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,5%. Tuy nhiên, số doanh nghiệp chờ giải thể cũng tăng cao.

Kết quả đổi mới giáo dục được quốc tế ghi nhận

Kết quả đổi mới giáo dục được quốc tế ghi nhận

GD&TĐ - Trong 2 ngày 9 - 10/10 tại Quảng Ninh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 8, nhằm thẩm tra các nội dung gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 và 3 năm 2016 – 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019; Báo cáo giữa kỳ thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.