Bồi dưỡng giáo viên

Sở GD&ĐT “thúc” trường thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ học sinh

Sở GD&ĐT “thúc” trường thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố gửi Quyết định thành lập Tổ tư vấn và danh sách thành viên Tổ Tư vấn về Sở GD&ĐT trước 1/2/2019; phòng GD&ĐT chỉ đạo các trưởng tiểu học và THCS trực thuộc thành lập các Tổ Tư vấn và gửi Quyết định cùng danh sách thành viên Tổ Tư vấn về phòng trước 1/2/2019 để tổng hợp báo cáo Sở.

4 giải pháp cho bài toán khó bồi dưỡng giáo viên

4 giải pháp cho bài toán khó bồi dưỡng giáo viên

GD&TĐ - Phát triển chuyên môn cho giáo viên (GV) nhằm đổi mới, sáng tạo trong dạy học là một thử thách khó khăn; trong đó, giải được bài toán bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ GV là bài toán cơ bản nhất, các bài toán sau đều bớt khó hơn. 

Đội ngũ giáo viên Lịch sử trước yêu cầu mới: Cần thiết phải đào tạo lại

Đội ngũ giáo viên Lịch sử trước yêu cầu mới: Cần thiết phải đào tạo lại

GD&TĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói: “Không quan tâm đến đội ngũ giáo viên, sự nghiệp đổi mới GD - ĐT sẽ không có kết quả”. Sự quan tâm đó phải được hiểu theo nghĩa rộng cả về đời sống vật chất và tinh thần, cả quyền lợi và trách nhiệm. Đào tạo lại đội ngũ giáo viên là thể hiện sự quan tâm đó.

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán - Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán - Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Trong quá trình đổi mới, cải cách giáo dục thì chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định sự thành công. Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán cũng trở thành đòi hỏi không thể thiếu nhằm hỗ trợ nâng chất đội ngũ nhà giáo.