Bệnh ung thư

Dấu hiệu cảnh báo sớm trẻ mắc bệnh ung thư

Dấu hiệu cảnh báo sớm trẻ mắc bệnh ung thư

Ung thư không đồng nghĩa với tử vong. Hiện nay, kết quả điều trị ung thư nói chung đã được cải thiện rõ rệt, trong đó nhiều loại ung thư có tỉ lệ khỏi cao, bệnh nhân sống khỏe mạnh, phát triển bình thường và thành công trong cuộc sống sau này.