Bệnh Viện

Rút ngắn thời gian chờ cấp cứu tại bệnh viện

Rút ngắn thời gian chờ cấp cứu tại bệnh viện

GD&TĐ - Tại Hội thảo khoa học quản lý chất lượng bệnh viện năm 2019 tổ chức ngày 22/5, các đại biểu đánh giá cao mô hình quản lý tinh gọn Lean được áp dụng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 

Hướng tới chăm sóc toàn diện người bệnh

Hướng tới chăm sóc toàn diện người bệnh

GD&TĐ - Sáng ngày 23/03, tại Hà Nội Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) – Bộ Y tế phối hợp với Nhóm học giả thuộc chương trình công bằng chăm sóc sức khỏe, Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức “Hội thảo công tác xã hội trong bệnh viện: Hướng tới hiệu quả và công bằng trong chăm sóc toàn diện người bệnh”.