Bảo đảm điều kiện

 Để học sinh không thiệt thòi

Để học sinh không thiệt thòi

GD&TĐ - Dạy học 2 buổi/ngày là một trong những yêu cầu bắt buộc ở bậc tiểu học (TH) khi bước vào thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) mới từ năm học 2020 - 2021. Với một số địa phương có tỷ lệ phòng học/lớp còn thấp, giáo viên/lớp chưa đáp ứng được yêu cầu thì đây là một trong những thách thức. Tuy vậy, từ điều kiện thực tiễn cần tìm ra những cách tháo gỡ riêng.