Bảo anh

Diễn viên Bảo Anh chán phố, về quê làm trai nông thôn

Diễn viên Bảo Anh chán phố, về quê làm trai nông thôn

Từ nỗi đớn đau đắng chát, nghẹn lời của một người đàn ông trong Biển trổ hoa vàng đến các chiến sĩ công an đầy quyết đoán trong các serie phim Cảnh sát hình sự, rồi vẻ lành lạnh, gai góc nhưng đầy tình cảm của Long lựu đạn trong Mạch ngầm vùng biên ải, Phạm Bảo Anh đều hoàn thành một cách xuất sắc và tốn… máu nhất.