Ban đại diện Cha mẹ học sinh

Có gì trong buổi họp phụ huynh đầu năm?

Có gì trong buổi họp phụ huynh đầu năm?

GD&TĐ - Trong các nhà trường và mỗi lớp học, vai trò của Ban đại diện Cha mẹ học sinh (CMHS) hết sức quan trọng. Đây là cánh tay nối dài kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Mỗi buổi họp phụ huynh đầu năm lại mang những sắc thái mới mẻ. 

Gợi ý quy trình 5 bước tổ chức họp phụ huynh

Gợi ý quy trình 5 bước tổ chức họp phụ huynh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp đề ra một số nội dung mang tính gợi ý để Trưởng phòng các phòng GD&ĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh (ĐDCMHS) triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.