BHXH

Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2019

Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2019

GD&TĐ - Từ ngày 1/7/2019, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng 7,19%, tương ứng với tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng.