Apollo 11

Apollo: Bước đi dài của nhân loại

Apollo: Bước đi dài của nhân loại

GD&TĐ - Ngày 20/7/1969, phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong đặt dấu chân đầu tiên của nhân loại lên Mặt trăng. 50 năm đã trôi qua, nhưng hành trình của Apollo 11 vẫn được xem như là biểu trưng lớn nhất cho trí tuệ và khát vọng khám phá của con người.