Ajinomoto

Nâng cao chất lượng bán trú tiểu học tỉnh Bắc Giang

Nâng cao chất lượng bán trú tiểu học tỉnh Bắc Giang

GD&TĐ - Ngày 06/09/2019, Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng” đã được tổ chức dành cho 37 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh. Hội nghị do Công ty Ajinomoto Việt Nam và Sở Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức.

Chuẩn hóa bữa ăn học đường tại Lào Cai

Chuẩn hóa bữa ăn học đường tại Lào Cai

GD&TĐ - Sau hội nghị triển khai Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng ngày 28/08 vừa qua, Lào Cai chính thức áp dụng Dự án Bữa ăn học đường trong công tác bán trú.