Adobe

eLearning – Thời đại DẠY và HỌC công nghệ số

eLearning – Thời đại DẠY và HỌC công nghệ số

GD&TĐ - Để xây dựng các bài giảng eLearning, trước hết cần phải xác định bài giảng đó sẽ thể hiện những nội dung gì? Trọng tâm của bài? Các phương pháp mà giáo viên sẽ sử dụng nhằm thu hút người học một cách tốt nhất. Từ đó lên kế hoạch chuẩn bị hoàn chỉnh nội dung, các công cụ hỗ trợ và cách thức triển khai.

Phương án bảo vệ máy tính trước lỗ hổng bảo mật

Phương án bảo vệ máy tính trước lỗ hổng bảo mật

Để máy tính của bạn an toàn tuyệt đối, không chỉ đơn giản là cài đặt và cập nhật phần mềm bảo vệ cơ bản như phần mềm diệt virus hay bức tường lửa. Việc cần làm là tiếp tục cập nhật hệ điều hành và tất cả các phần mềm được sử dụng nhất trong máy tính... Nhưng nó là điều cuối cùng mà nghĩ đến để tăng cường hệ thống bảo mật cho máy tính của bạn. Bạn nên biết rằng lỗ hổng bảo mật chưa được vá mới đem đến nguy cơ thực sự cho máy tính của mình.