Anh sẽ ngừng cung cấp các thiết bị dưới nước cho Nga