Angelina Jolie trở thành biên tập viên tạp chí Time