APEC 2018

APEC 2018: Thất bại từ xung đột Mỹ - Trung

APEC 2018: Thất bại từ xung đột Mỹ - Trung

GD&TĐ - Lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1990, Hội nghị Thượng đỉnh APEC- 2018 (diễn ra trong 2 ngày 17-18/11) không đưa ra được một tuyên bố chung “vì tất cả những điều tốt đẹp”.