Các cơ sở kinh doanh chuỗi nhà hàng Món Huế đồng loạt đóng cửa