Cách mạng tháng Tám

Nỗi niềm tương tư

Nỗi niềm tương tư

GD&TĐ - “Tương tư” là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của nhà thơ Nguyễn Bính trước Cách mạng tháng Tám 1945. Những nét đặc sắc, chủ yếu của phong cách thơ Nguyễn Bính dường như được hội tụ, kết tinh đầy đủ trong thi phẩm xuất sắc này, làm nên vẻ đẹp chân quê của bài thơ – là sự giao duyên đẹp đẽ giữa hồn dân giã với hồn thơ Mới.

Đại tướng Lê Đức Anh với dấu ấn Cách mạng Tháng Tám

Đại tướng Lê Đức Anh với dấu ấn Cách mạng Tháng Tám

GD&TĐ - “Bài học về chọn thời cơ, chớp thời cơ của Cách mạng Tháng Tám cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi”. Đó là những dòng hồi ức của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong cuốn hồi ký “Đại tướng Lê Đức Anh - cuộc đời và sự nghiệp” ( NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật năm 2015).

Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám

Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám

GD&TĐ - Những ngày này, 73 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Ðảng, nhân dân ta từ bắc chí nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị về nông thôn, chớp thời cơ ngàn năm có một đoàn kết đứng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước.

Thấm sâu những hệ quả cao cả của cuộc cách mạng Tháng Mười

Thấm sâu những hệ quả cao cả của cuộc cách mạng Tháng Mười

GD&TĐ - Nếu không có Cách mạng Tháng Mười thì nhân dân ta sẽ không thể có cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay. Ông Nguyễn Hồng Vinh- Phó chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nga - người đã từng học tập nghiên cứu làm việc và công tác tại Liên Xô chia sẻ.