Công ty Ajinomoto Việt Nam

Nâng cao chất lượng bán trú tiểu học tỉnh Bắc Giang

Nâng cao chất lượng bán trú tiểu học tỉnh Bắc Giang

GD&TĐ - Ngày 06/09/2019, Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng” đã được tổ chức dành cho 37 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh. Hội nghị do Công ty Ajinomoto Việt Nam và Sở Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức.

TỈnh Kiên Giang triển khai dự án bữa ăn học đường

TỈnh Kiên Giang triển khai dự án bữa ăn học đường

GD&TĐ - Ngày 03/07/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng” dành cho 25 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh.