Công nghệ Thông tin

Công nghệ số tác động tới báo chí

Công nghệ số tác động tới báo chí

GD&TĐ - Ngày 13/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Diễn đàn.

Cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng công nghệ truyền thông tiên tiến

Cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng công nghệ truyền thông tiên tiến

GD&TĐ - Tại Hà Nội đang diễn ra Hội nghị quốc tế về các công nghệ truyền thông tiên tiến - ATC 2019. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học Việt Nam cũng như thế giới trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về phát triển của công nghệ hiện đại và những đánh giá tác động của xu hướng phát triển công nghệ đối với việc thực thi Chính phủ điện tử nước ta.