Chế độ phụ cấp ưu đãi

Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên hợp đồng

Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên hợp đồng

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên hợp đồng quy định tại Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC trong các cơ sở giáo dục công lập chưa được hưởng như giáo viên biên chế; trong khi đó các giáo viên hợp đồng cũng phải làm việc, giảng dạy thêm tiết như giáo viên biên chế (quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông). Đề nghị xem xét, điều chỉnh để bảo đảm quyền lợi của giáo viên hợp đồng.

Đảm bảo chế độ đặc biệt ở các cơ sở GD đặc thù

Đảm bảo chế độ đặc biệt ở các cơ sở GD đặc thù

GD&TĐ - Theo phản ánh của một số cử tri, căn cứ quy định của Luật Người khuyết tật năm 2010, các HS là người khuyết tật (NKT) đã được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, các nhà giáo, cán bộ quản lý tham gia GD NKT, nhân viên hỗ trợ NKT lại chưa được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ (Điều 29 Luật NKT).