Chất lượng giáo dục toàn diện

Giải pháp nào cho hiện trạng tỉ lệ nghịch sĩ số - chất lượng

Giải pháp nào cho hiện trạng tỉ lệ nghịch sĩ số - chất lượng

GD&TĐ - Đối với các thành phố lớn, giải pháp giảm sĩ số - tăng chất lượng luôn được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, đây vẫn là bài toán khó với nhiều cơ sở giáo dục bởi hạ tầng không theo kịp tốc độ gia tăng dân số cơ học. Tùy đặc thù, mỗi trường có phương pháp khác nhau để khắc phục và giữ vững chất lượng giáo dục.