Chủ tịch hội đồng trường

Thuyền trưởng đưa trò ra biển lớn

Thuyền trưởng đưa trò ra biển lớn

GD&TĐ - Khung năng lực chức danh Hiệu trưởng được đưa ra gồm 5 tiêu chuẩn chủ yếu với 15 tiêu chí và 40 chỉ báo. Xoay quanh vấn đề này, PGS.TS Võ Văn Sen – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, chia sẻ ý kiến với báo Giáo dục và Thời đại.