Chủ tịch Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc vi hành Bắc Kinh trong làn khói bụi

Chủ tịch Trung Quốc vi hành Bắc Kinh trong làn khói bụi

Chủ tịch Tập Cận Bình sáng 25/2 đã bất ngờ được nhìn thấy đang rảo bộ trên một trong những tuyến phố nổi tiếng nhất Bắc Kinh, giữa lúc cảnh báo khói bụi ô nhiễm tại thành phố này được điều chỉnh tăng từ vàng lên da cam.