Chương trình giáo dục phổ thông mới

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giải “bài toán” đội ngũ

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giải “bài toán” đội ngũ

GD&TĐ - Đến nay đội ngũ giáo viên (GV) toàn quốc đã có nhiều nỗ lực trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tuy nhiên thực tế cho thấy, số GV đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động nhiều, GV một số bộ môn Tiếng Anh, Tin học… thiếu; chất lượng chung đội ngũ còn khoảng trống nhất định. Như vậy, để bước vào triển khai CTGDPT mới đòi hỏi các địa phương phải nỗ lực chuẩn bị đội ngũ cả về số lượng và chất lượng.

Thành công nhờ tự bồi dưỡng

Thành công nhờ tự bồi dưỡng

GD&TĐ - Trước yêu cầu nâng chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới. Trong đó, tự học, tự bồi dưỡng là phương thức tốt nhất giúp giáo viên tiến bộ, trưởng thành, có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Xây dựng chương trình Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực

Xây dựng chương trình Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ GD&ĐT nên xây dựng chương trình đào tạo đối với bộ môn Lịch sử theo hướng mới, kích thích học sinh học tập và phải nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc, cử tri cho rằng tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 và điểm thi đối với môn Lịch sử là rất thấp.

Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo thực hiện chương trình

Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo thực hiện chương trình

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Bình Dương đề nghị nên quy định số môn học và yêu cầu đầu ra cho các cấp học; đồng thời giao cho nhà trường, giáo viên trực tiếp biên soạn giáo án dạy học như mô hình trường đại học, không phải sử dụng theo một loại sách giáo khoa bắt buộc nào vì hiện nay trong sách giáo khoa còn tồn tại rất nhiều nội dung đã cũ, không còn phù hợp nhưng không thể lược bỏ.

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: “Xóa sổ” dạy chay

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: “Xóa sổ” dạy chay

GD&TĐ - Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, trong đó, giáo viên là yếu tố quyết định hàng đầu. Phương pháp giảng dạy đúng với đặc điểm môn học và tiết học cũng như đúng với đối tượng học sinh luôn là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Triển khai CTGDPT mới: Chủ động tháo gỡ từ cơ sở

Triển khai CTGDPT mới: Chủ động tháo gỡ từ cơ sở

GD&TĐ - Trong Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới, một trong hai thay đổi cơ bản ở bậc tiểu học là thực hiện bắt buộc dạy và học 2 buổi/ngày. Chính vì vậy, việc chuẩn bị nguồn lực triển khai đòi hỏi nỗ lực lớn của các địa phương trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như cơ sở vật chất (CSVC), đội ngũ giáo viên...

Tập huấn giảng viên quản lý GD chủ chốt thực hiện Chương trình GDPT mới

Tập huấn giảng viên quản lý GD chủ chốt thực hiện Chương trình GDPT mới

GD&TĐ - Sáng nay (6/8), Dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông (RGEP) và Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) - Bộ GD&ĐT - khai mạc đợt tập huấn giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt để chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 6-8/5/2019.