Chương trình môn Sinh học cấp THPT

Chương trình môn Sinh học cấp THPT:  Cập nhật được tri thức hiện đại

Chương trình môn Sinh học cấp THPT: Cập nhật được tri thức hiện đại

GD&TĐ - Chương trình môn Sinh học giúp học sinh tiếp tục tìm hiểu các khái niệm, quy luật sinh học làm cơ sở khoa học cho việc ứng dụng tiến bộ sinh học, nhất là tiến bộ của công nghệ sinh học vào thực tiễn đời sống, từ đó định hướng được ngành nghề để tiếp tục học và phát triển sau THPT.