Chương trình Tiên tiến

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo

GD&TĐ - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu được đối với sự phát triển của bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào trên thế giới, đặc biệt đối với những cơ sở giáo dục đại học được kỳ vọng sẽ đạt đẳng cấp quốc tế.

Tiếp tục lan tỏa các chương trình đào tạo chất lượng cao

Tiếp tục lan tỏa các chương trình đào tạo chất lượng cao

GD&TĐ - Năm học 2017-2018, các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục phát triển và lan tỏa các chương trình đào tạo chất lượng cao được các chuyên gia và người học đánh giá tốt, như chương trình đào tạo tại các trường đại học xuất sắc, chương trình tiên tiến, chương trình cử nhân, kỹ sư tài năng...