Chương trình GDPT mới

Sẵn sàng đón nhận Chương trình GDPT, sách giáo khoa mới

Sẵn sàng đón nhận Chương trình GDPT, sách giáo khoa mới

GD&TĐ - Một trong những yếu tố quan trọng để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông GDPT, sách giáo khoa (SGK) mới, đó là đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học. Bộ GD&ĐT đã trình lên Chính phủ Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình GDPT mới. Cùng với đó, các địa phương đã chủ động tăng cường đầu tư, xây dựng trường lớp, trang thiết bị dạy - học nhằm đảm bảo chất lượng các hoạt động GD-ĐT.

Bồi dưỡng giáo viên: Cần hiệu quả và thiết thực

Bồi dưỡng giáo viên: Cần hiệu quả và thiết thực

GD&TĐ - Bồi dưỡng giáo viên (BDGV) là một trong những bước quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản giáo dục, giúp giáo viên hoàn thiện kiến thức, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục. Tuy nhiên, để hoạt động này đạt hiệu quả mong muốn, đòi hỏi cách tổ chức phải thực sự khoa học, hợp lý, linh hoạt ở từng địa phương cơ sở, đáp ứng được nhu cầu người học.

Bước đi đồng bộ, toàn diện để đưa giáo dục phổ thông phát triển

Bước đi đồng bộ, toàn diện để đưa giáo dục phổ thông phát triển

GD&TĐ - Cùng với việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng GD ĐH, trong những năm qua, Bộ GD&ĐT cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông (GDPT); từ việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp và hình thức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả theo hướng đánh giá năng lực HS, nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường nguồn lực đầu tư cho GD…

Hình dung về Chương trình GDPT mới

Hình dung về Chương trình GDPT mới

GD&TĐ - Trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ xuất hiện một số môn học và hoạt động giáo dục mới, nhiều môn học được thiết kế lại theo hướng tích hợp liên môn ở cấp thấp và phân hóa ở các bậc học cao hơn; học âm nhạc từ cấp ba, Tin học trở thành môn quan trọng...