Chính sách thu hút

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long được hưởng nhiều chính sách ưu đãi thu hút

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long được hưởng nhiều chính sách ưu đãi thu hút

GD&TĐ - Ủy ban nhân nhân tỉnh Quảng Ninh vừa có Tờ trình số 5022/TTr-UBND gửi HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long. Nội dung này sẽ được chính thức thông qua và có Nghị quyết thực hiện tại cuộc họp HĐND tỉnh Khóa XIII cuối tháng 7 này và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ

GD&TĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.