Chính phủ Ireland

Apple đã “lách” hàng tỷ USD tiền thuế như thế nào?

Apple đã “lách” hàng tỷ USD tiền thuế như thế nào?

Hôm thứ ba vừa qua, Ủy ban châu Âu đã đưa ra phán quyết yêu cầu Apple trả lại Ireland 14,5 tỷ USD tiền thuế. Nhưng Ireland không muốn nhận và Apple cũng cho rằng, họ không cần phải trả số tiền này cho chính phủ Ireland. Vậy điều gì đang xảy ra ở đây và làm cách nào Apple không bị "sờ gáy" trong suốt thời gian qua?