Chí Linh - Hải Dương.Bằng xếp hạng Di tích quốc gia