Chile

Công nghệ giáo dục: Nước Mỹ cũng cần học hỏi?

Công nghệ giáo dục: Nước Mỹ cũng cần học hỏi?

GD&TĐ - Một số kết luận có thể không gây ngạc nhiên trong báo cáo của Omidyar Network về những gì hoạt động trong công nghệ giáo dục mở rộng ở các khu vực khác nhau trên toàn thế giới. Chính phủ, các nhà giáo dục, các nhóm vận động và các công ty lớn và nhỏ cần phải làm việc tốt hơn với nhau. Lập kế hoạch dài hạn và đầu tư vào cơ sở hạ tầng để truy cập rộng rãi và cải thiện vào Internet và thiết bị di động là rất quan trọng.