Chu Hảo

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và 700 bài hát tặng vợ

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và 700 bài hát tặng vợ

Theo thống kê của chính nhạc sĩ, đã có ít nhất 13 đêm nhạc Phạm Tuyên tổ chức khắp nơi: Hà Nội, TPHCM, Huế, Quảng Bình, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ… Điểm chung của các đêm nhạc này là nhạc sĩ không phải lo gì về khâu tổ chức cũng như chuyên môn. Ông chỉ việc đến và nghe tác phẩm của mình vang lên.