Cao Lăng

Hé lộ sự thật quanh 72 ngôi mộ bí ẩn của Tào Tháo

Hé lộ sự thật quanh 72 ngôi mộ bí ẩn của Tào Tháo

Tào Tháo (18/7/155 – 13/5/220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất và nhà văn, thi sĩ nổi tiếng của Trung Quốc cuối thời Đông Hán. Sau khi ông qua đời, con trai là Tào Phi phế Hán, lập ra nước Ngụy, truy tôn cha là “Vũ Hoàng đế”, miếu hiệu “Thái Tổ”, sách sử gọi là Ngụy Vũ đế.