Cordoba

Cây ô liu 1700 tuổi thời Hoàng đế La Mã Constantine

Cây ô liu 1700 tuổi thời Hoàng đế La Mã Constantine

GD&TĐ - Có những cây hiện có độ tuổi 1702 năm, được tính bởi ĐH Bách khoa Madrid, Tây Ban Nha, có nghĩa là, được trồng thời Hoàng đế La Mã Constantine. Người trồng đã mang cây tới Tây Ban Nha từ La Mã và Hi Lạp, hiện diện tích cây trồng này bao phủ 2,5 triệu ha.