CLB thể thao

Tổ chức thành lập CLB thể thao, võ cổ truyền trong nhà trường

Tổ chức thành lập CLB thể thao, võ cổ truyền trong nhà trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu căn cứ điều kiện thực tế, đặc điểm truyền thống văn hóa của đơn vị, các trường phổ thông nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ võ cổ truyền (Vovinam, Bình Định Gia, Nhất Nam, Nam Hồng Sơn, Nam Huỳnh Đạo...)