Cục Hợp tác quốc tế

Chương trình học bổng năm 2019 cho giáo viên tiếng Anh

Chương trình học bổng năm 2019 cho giáo viên tiếng Anh

GD&TĐ - Theo Thông báo của Trung tâm Ngôn ngữ khu vực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO RELC) đặt tại Singapore, năm 2019, RELC sẽ cấp học bổng toàn phần cho giáo viên tiếng Anh giảng dạy tại các trường trung học của Việt Nam...

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2018

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2018

GD&TĐ - Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan, Cục Hợp tác quốc tế thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2018.