Cấm đoán con cái

Vì sao bố mẹ càng cấm đoán con thì càng phản tác dụng?

Vì sao bố mẹ càng cấm đoán con thì càng phản tác dụng?

Cha mẹ vô tình dùng sự cấm đoán với mục đích ngăn trẻ làm điều gì đó, nhưng thực tế nó lại ảnh hưởng ngược lại. Càng cấm đoán, trẻ càng muốn làm nhiều hơn, thậm chí phản kháng lại và đi ngược những cấm đoán của cha mẹ.