Cầu Treo

 Những cây cầu đáng sợ nhất thế giới

Những cây cầu đáng sợ nhất thế giới

Chiếc cầu cao nhất thế giới là Milau Viaduct tại Pháp. Chiều cao tính từ cột dây căng đến chân cầu là gần 350 mét. Đó là một trong những cây cầu đáng sợ nhất thế giới.