Cần chính sách lương hợp lý cho nhà giáo

Cần chính sách lương hợp lý cho nhà giáo

Cần chính sách lương hợp lý cho nhà giáo

GD&TĐ - Liên quan đến vấn đề này, nhiều cử tri nêu ra 2 kiến nghị đáng chú ý. Thứ nhất: Cần có giải pháp khắc phục tình trạng mức lương của giáo viên mầm non (GVMN) đã nghỉ hưu quá thấp, nhất là những trường hợp có mức lương được hưởng thấp dưới mức lương tối thiểu theo quy định.