8%

GDP vùng ĐBSCL đạt mức tăng ấn tượng 7,8%

GDP vùng ĐBSCL đạt mức tăng ấn tượng 7,8%

GD&TĐ - Thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau hai năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP thì tăng trưởng GDP vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt mức ấn tượng 7,8%.