600 dự án phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Vntechpedia cổng thông tin dành cho khởi nghiệp

Vntechpedia cổng thông tin dành cho khởi nghiệp

GD&TĐ - Công ty Nexus FrontierTech phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ra mắt website Vntechpedia.com - Nền tảng trực tuyến liên kết các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực liên quan tới cách mạng công nghệ 4.0, thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844).