6 con vật nên nuôi trong nhà để đuổi hết vận đen

6 con vật nên nuôi trong nhà để đón lộc

6 con vật nên nuôi trong nhà để đón lộc

Các nhà phong thủy cho rằng, nếu chúng ta nuôi thú cưng phù hợp với mệnh của mình thì chẳng khác nào rước thần hộ mệnh về nhà, chúng sẽ bảo vệ ta khỏi những thế lực xấu, thậm chí đem lại may mắn! Hãy xem đó là những con vật may mắn nào?