24 điểm là điểm trúng tuyển cao nhất vào ĐH sư phạm TPHCM