Ấn Độ Dương

Những ngôi nhà 'khó hiểu' nhất hành tinh

Những ngôi nhà 'khó hiểu' nhất hành tinh

Kiến trúc vốn là sự sáng tạo không giới hạn không theo chuẩn mực nhất định. Và những người kiến trúc sư cũng là những nghệ sỹ không ngừng tạo nên các tác phẩm đặc biệt. Nhờ đó, những ngôi nhà siêu độc lạ cũng ra đời.