Đài Bắc

4 cú điện thoại 'gây bão' của ông Donald Trump

4 cú điện thoại 'gây bão' của ông Donald Trump

Kể từ khi trở thành Tổng thống đắc cử, ông Donald Trump đã điện đàm với hàng chục nhà lãnh đạo thế giới. Đáng nói, có những cuộc gọi ám chỉ trong thời gian tới, Mỹ sẽ thay đổi chính sách ngoại giao hàng thập niên qua với một số quốc gia.