Đoàn Minh Tuấn

Làm phim 21 tỷ, chết trong 2 tuần

Làm phim 21 tỷ, chết trong 2 tuần

Bỏ 21 tỷ đồng để làm phim nhưng Sống cùng lịch sử đã phải chịu thất bại thảm hại sau 2 tuần ra rạp và chính thức bị ngừng chiếu.