Đoàn Hà Nội

Các trường đã thực hiện được quyền tự chủ

Các trường đã thực hiện được quyền tự chủ

GD&TĐ - Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường – đoàn TP Hà Nội, thành công bao trùm của dự thảo Luật sửa đỏi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học đó là, phân định và tách bạch được quản lý nhà nước về giáo dục đại học với quản trị cơ sở giáo dục đại học.

Không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Sau trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, đến bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam (VID group) cũng đã bị Hội đồng Bầu cử quốc gia không công nhận tư cách ĐBQH vì không đủ tiêu chuẩn và cá nhân bà Nguyệt Hường đã có đơn xin rút không tham gia ĐBQH khóa XIV.