Đh Nha Trang

Nghệ An, Huế sẽ có trường ĐH Y, ĐH Dược

Nghệ An, Huế sẽ có trường ĐH Y, ĐH Dược

GD&TĐ - Theo định hướng phát triển các ngành lĩnh vực trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Bắc Trung bộ, Duyên hải Miền Trung đến năm 2020, sẽ phát triển, nâng cao năng lực đào tạo của các trường ĐH Y, Dược và Viện nghiên cứu trong vùng.

Tin tiêu điểm